Tag:

Truy vết

TTCT - Khi đại dịch mới bùng phát, các chính phủ khắp thế giới đều nhất trí rằng smartphone có thể là một vũ khí then chốt trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua các “app Covid”, phục vụ từ việc truy vết và cảnh báo tiếp xúc, khai báo y tế đến đăng ký xét nghiệm, đặt lịch tiêm chủng, và cuối cùng là hoạt động như “giấy thông hành” điện tử. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.

TTCT - Các ứng dụng truy vết tiếp xúc (contact tracing) ở nhiều nước không được phổ biến như mong đợi chủ yếu do bản thân nó còn nhiều điểm yếu, chưa đáp ứng nhu cầu và chưa giúp ích gì nhiều trong thực tế.