Tag:

Zimbabwe

TTCT - Ông Mugabe đã không còn dịp kỷ niệm 30 năm cầm quyền ở Zimbabwe với tư cách tổng thống (ông nhậm chức tổng thống năm 1987 và là thủ tướng trong bảy năm trước đó 1980-1987). 

TTCT - Vì các lý do chính trị, Zimbabwe - một trong những quốc gia có tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất thế giới - chỉ nhận được sự hỗ trợ ít ỏi từ bên ngoài, nhưng cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ vẫn đạt được những bước tiến vững chắc ở quốc gia này.