Tag:

tăng học phí

TTCT - Việc đề xuất tăng học phí tất cả các cấp học phổ thông ở hai thành phố lớn nhất nước mới đây, Hà Nội và TP.HCM, dường như là chẳng đặng đừng, dù có nhiều ý kiến phản đối - bởi tình hình khó khăn chung của toàn xã hội sau dịch, lạm phát, giá xăng dầu tăng, và những tai ương bất ngờ trên thế giới. Nhưng có thể có một cách nhìn khác?

TTCT - Từ năm nay, sau khi Luật giáo dục ĐH sửa đổi có hiệu lực, các trường ĐH đều hoạt động tự chủ, nghĩa là sẽ tự xác định mức học phí trên cơ sở “tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo”. Điều này có thể được diễn đạt đơn giản hơn là: tăng học phí.

TTCN - Bộ Giáo dục - đào tạo và Bộ Tài chính thống nhất dự kiến tăng học phí ở tất cả các cấp học. Chắc chắn ngành giáo dục đào tạo có thêm hàng ngàn tỉ đồng phục vụ nhu cầu nội bộ từ 22 triệu học sinh, sinh viên mỗi năm đóng góp bổ sung; nhưng về phương diện chiến lược phát triển văn hóa - xã hội, vô hình trung là kéo dài ranh giới bất công cho con em chúng ta.