Tag:

thao túng tỉ giá

TTCT - Bộ Tài chính Mỹ tuần trước lại nói VN thao túng tiền tệ, làm gia tăng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ. Nhưng một số yếu tố chứng minh cáo buộc này không tương thích với diễn biến thực tế.

Giá trị đồng tiền của một nước là do nước đó ấn định; mắc gì nước khác nhìn vào, soi mói và cáo buộc “thao túng tỉ giá”. Đó là suy nghĩ của khá nhiều người khi đọc tin Mỹ đưa thêm một số nước vào danh sách “cần theo dõi” để xem có thao túng tỉ giá hay không.

Với vị thế siêu cường, nhất cử nhất động của Hoa Kỳ sẽ gây ra phản lực từ các đối tượng liên quan, và danh sách các nước có nguy cơ bị xếp loại thao túng tỉ giá vừa công bố không phải là ngoại lệ.