Tag:

Thao tùng tiền tệ

TTCT - Việt Nam đang được ca ngợi là địa điểm tiềm năng thay thế vị trí công xưởng sản xuất của Trung Quốc. Những dịch chuyển này sẽ tác động ra sao lên nền kinh tế?

Với vị thế siêu cường, nhất cử nhất động của Hoa Kỳ sẽ gây ra phản lực từ các đối tượng liên quan, và danh sách các nước có nguy cơ bị xếp loại thao túng tỉ giá vừa công bố không phải là ngoại lệ.