Tag:

thị trường gạo

TTCT - Tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), gạo Việt Nam đang có “cơ hội vàng”. Thế nhưng, do những điểm yếu cố hữu của ngành và cũng do chưa chú ý khai thác các thị trường ngách, cơ hội có được tận dụng hay không vẫn còn là câu hỏi.