Tag:

thi tuyển

TTCT - Tự chủ giáo dục, lựa chọn cho đại học và chất lượng nguồn nhân lực là những vấn đề mà bất kỳ nền giáo dục nào, ở cấp độ nào và trình độ phát triển nào cũng phải giải quyết.

TTCT - Nền giáo dục phương Tây từ lâu đã giã từ các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, thi vào đại học... Kết quả học tập được đánh giá thường xuyên qua hoạt động trên lớp, kiểm tra hằng tháng, sẽ quyết định học sinh được tốt nghiệp phổ thông và tuyển thẳng vào đại học nào tùy khung điểm của từng đại học.