Tag:

thích ứng

  • 26/12/2023
  • 1902 từ

TTCT - Biến đổi khí hậu đang đánh cắp Giáng sinh. Liệu các nhà khoa học và người trồng thông có gìn giữ được cây thông Noel cho thế hệ tương lai?

TTCT - Tác giả - nhà nghiên cứu lịch sử Ben Wilson trong cuốn Metropolis (2020) gọi đô thị là “phát minh vĩ đại nhất của nhân loại”. Khả năng thích ứng là tài sản quý nhất của các đô thị, nhưng chúng chỉ có thể phát huy khi những mắt xích yếu nhất - các nhóm người thiểu số, yếu thế, dễ tổn thương - được bảo vệ và hỗ trợ đúng mức.

TTCT - Cuộc tranh cãi sách giáo khoa (SGK) một hay nhiều bộ cần tới những quyết định dứt khoát, một phần quan trọng là vì thời gian thực thi chương trình mới với lớp 1 (đầu cấp tiểu học) năm học 2019-2020 đang đến gần.