Tag:

thịt chó

TTCT - Robert Lucius - giám đốc chương trình khu vực châu Á, Tổ chức Humane Society International, một tổ chức bảo vệ động vật quốc tế hơn 60 năm - đã trở lại Việt Nam trong một chuyến đi đặc biệt khi Việt Nam đã làm ông thay đổi cuộc đời của mình, từ một sĩ quan quân đội ông trở thành nhà hoạt động bảo vệ động vật.

TTCT - Ở một thành phố duyên hải miền Bắc, giữa trung tâm thành phố có một cái quán tên là Chiến Trường, bán thịt chó.