Tag:

thông tin

Vaccine của hai hãng Pfizer và Moderna đều sử dụng một công nghệ mới - công nghệ RNA thông tin (mRNA). Đằng sau việc sử dụng mRNA làm vaccine là cả một câu chuyện dài mấy chục năm của một nhà nghiên cứu không chịu bỏ cuộc và hai hãng nắm bắt đúng cơ hội khai thác kết quả của nhà nghiên cứu này.

TTCT - Tương lai của Internet sẽ nằm trong tay những dịch vụ hoặc ứng dụng nào xem nội dung thông tin quan trọng hơn các cá nhân đưa thông tin đó lên mạng. Trên mạng xã hội tương lai, chỉ có thông tin là tuyệt đối quan trọng, không có gì quan trọng hơn!

TTCT - Theo James Gleick, tác động của thông tin đến hoạt động của con người diễn ra theo ba giai đoạn: trong suốt hàng ngàn năm con người tạo ra thông tin và trao đổi mà không hề có khái niệm về chuyện đo lường nó, thứ hai là lý thuyết thông tin được Shannon lần đầu tiên định nghĩa, và thứ ba là nạn lụt thông tin mà chúng ta đang sống trong đó.

TTCT - Năm 2003, bệnh SARS gây tác hại cho khoảng 10 người ở Mỹ, nhưng giới truyền thông Mỹ “sản xuất” hơn 100.000 bản tin tức về SARS. Vẫn ở Mỹ, mỗi năm có hơn 100.000 người chết vì thuốc lá, nhưng giới truyền thông Mỹ chỉ “sản sinh” được khoảng 4.000 bản tin liên quan đến tác hại của thuốc lá.