Tag:

thuật toán

  • 21/03/2023
  • 1061 từ

TTCT - Thuật toán đánh giá khả năng gian lận của những người nhận trợ cấp xã hội ở Hà Lan hoạt động chẳng khác một cỗ máy ngờ vực, nhìn đâu cũng thấy "đối tượng nguy cơ cao".

TTCT - Nếu bạn tạo một tài khoản Facebook mới và chưa thêm bạn bè hay follow (theo dõi) bất kỳ trang nào, Facebook của bạn chỉ là một mảnh đất trống vô hồn. TikTok thì khác.

TTCT - Nghiên cứu mới cho thấy các thuật toán, trí tuệ nhân tạo và máy móc được thiết kế để nhận diện mặt người vẫn còn gặp nhiều khó khăn làm chính xác việc đó khi quy mô của thử nghiệm tăng lên.