Tag:

thuế thu nhập doanh nghiệp

TTCT - Thỏa thuận đánh thuế các công ty đa quốc gia hùng mạnh được nhóm các nước G7 đồng thuận hôm 5-6 được xem là thành quả quan trọng trong việc tạo dựng hệ thống thuế toàn cầu của kỷ nguyên số, song cũng có thể đặt ra không ít khó khăn cho các quốc gia đang phát triển hay các nền kinh tế mới nổi, nhất là trong bối cảnh ngân sách thất thu vì COVID-19.

TTCT - Không thể tư duy sở thuế chỉ như một cơ quan quản lý nhà nước có nhiệm vụ thu thuế, đó còn phải là một trong những cánh tay đắc lực nhất của chính quyền để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.