Tag:

tiền bẩn

TTCT - Bất chấp sự gia tăng của các loại hình thanh toán không tiền mặt và đại dịch, tiền giấy vẫn được các ngân hàng trung ương nhiều nước in ra đều đều. Tuy nhiên, lượng tiền lưu thông ước tính chỉ bằng khoảng 1/3 số đã in. Số còn lại biến đi đâu?

TTCT - Các hệ thống chuyển tiền ngầm hoạt động bằng sự tin cậy và ủy thác vốn hình thành từ lâu đời và đặc biệt phát triển ở Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Thông qua các hệ thống này, tiền có thể gửi, rút hay chuyển đi mà không cần chứng từ.