Tag:

tiền giấy

TTCT - Bất chấp sự gia tăng của các loại hình thanh toán không tiền mặt và đại dịch, tiền giấy vẫn được các ngân hàng trung ương nhiều nước in ra đều đều. Tuy nhiên, lượng tiền lưu thông ước tính chỉ bằng khoảng 1/3 số đã in. Số còn lại biến đi đâu?

TTCT - Nền kinh tế có nhiều loại hàng hóa có giá trị thấp nhưng lại thiếu tiền lẻ sẽ gây khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa. Đồng tiền xu có khuynh hướng đang bị rẻ rúng trong khi vẫn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống.