Tag:

tín chỉ carbon

  • 20/04/2024
  • 2344 từ

TTCT - Các thị trường carbon thế giới đều đang diễn ra sôi động. Song song đó, nhiều quốc gia cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho thị trường carbon nội địa.

  • 12/03/2024
  • 2544 từ

TTCT - Hành trình "nấu nướng" ra một tín chỉ carbon là chuỗi dài "tài chính hóa" thiên nhiên, các cộng đồng và những giải pháp.

  • 23/06/2023
  • 947 từ

TTCT - Thị trường bù đắp carbon toàn cầu có thể sẽ được thiết lập lại với quy mô lớn, khi ngày càng có nhiều chính phủ công bố ý định giữ lại ít nhiều các khoản tín chỉ carbon được tạo ra trong lãnh thổ quốc gia, thay vì bán lấy tiền.

  • 22/06/2023
  • 1704 từ

TTCT - TP.HCM đề xuất thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon. Theo đó, ngân sách TP sẽ được hưởng 100% nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon.