Tag:

Van Gogh

TTCT - Một thế kỷ sau khi Vincent Van Gogh qua đời, hậu thế vẫn băn khoăn đâu là bức tranh cuối cùng của ông, ông đã đi đâu, làm gì vào cái ngày định mệnh 27-7-1890. Những bí ẩn đó cuối cùng đã được giải mật một cách tình cờ qua một tấm bưu thiếp cũ.

TTCT - Nhìn bức tranh tôi đang xem trên màn hình máy tính, mẹ tôi, một bà cụ hưu trí gần 80 tuổi, hỏi: “Tranh ai mà đẹp thế con?”. Tôi trả lời của Sanyu, một danh họa Trung Quốc sống ở thế kỷ trước. Tên bức họa là Chậu cúc xanh và trắng, đã được bán với giá gần 7 triệu đôla Mỹ.