Tag:

viện trợ

TTCT - Những ngày này, viện trợ, nhất là quân viện, từ các nước phương Tây, trong đó chủ yếu là Mỹ, đổ về Ukraine, gợi nhớ lại điều tuy giống mà khác thời năm 1941, khi nước nhận viện trợ Mỹ là… Liên Xô.

TTCT - Ngoài việc viện trợ không hẳn là viện trợ mà thật ra là những khoản nợ phải trả, việc ngửa tay nhận tiền đầu tư nước ngoài ngày càng bị nhìn như điều lợi bất cập hại với các nước đang phát triển.

TTCT - Quan hệ hợp tác Trung Quốc - Myanmar được xem là khuôn mẫu “thuận thảo” ở Đông Nam Á qua các hình thức như viện trợ, tín dụng, trao đổi thương mại, văn hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng... và tất nhiên trao đổi bằng con người. Những trao đổi này không mới mẻ gì, đã qua bao thế kỷ vui buồn lẫn lộn.