Tag:

Vietnam Airlines

TTCT - Đây là năm thứ mười tôi làm nghề lái máy bay. Đi về nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người suốt cả một thập kỷ, tôi nghe được nhiều chuyện, ngàn vạn đông tây nam bắc.

TTCT - Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giới doanh nghiệp đang trông đợi gói hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Nhưng nếu không được thiết kế cẩn thận, gói hỗ trợ có thể không tìm đến đúng địa chỉ và đối tượng cần giải cứu.