Tag:

Vụ án

TTCT - Bốn truyện sau nằm trong The Lost Writings, tuyển tập các đoạn viết mà ban đầu, các biên tập viên của The New Yorker cho rằng "chưa từng được xuất bản" của Franz Kafka. Nhà xuất bản New Directions dự kiến sẽ in và cho ra mắt ở Mỹ vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, sau khi chúng được đăng trên The New Yorker, người ta mới biết được rằng truyện đầu đã được dịch ra tiếng Anh, in trong The Complete Stories,và cả bốn truyện đã được in trong cuốn “Dearest Father: Stories and Other Writings” từ năm 1954.]

TTCT - Có lẽ mỗi người đều rõ rằng không ai có thể sống một mình, mà cũng không nên cố gắng sống một mình. Bởi dẫu chưa bao giờ tự do cá nhân được đề cao như hiện nay, chưa lúc nào công nghệ phục vụ cuộc sống cá nhân tiện nghi như bây giờ, nhưng cuộc sống cũng chứng minh sống mà thiếu sự bổ trợ nhau, thiếu tình người thì cuộc sống đó tệ đến mức nào.

TTCT - Sau vụ án hiếp dâm chị 8 tuổi và giết hại em 4 tuổi, câu hỏi đang được những người còn quan tâm đến cuộc sống chung trong xã hội này đặt ra là liệu chúng ta có thể làm được gì để hạn chế nguy cơ những chuyện như vậy xảy ra trong tương lai?