Tag:

bầu cử Quốc hôi

TTCT - Quốc hội khóa XIII chuẩn bị bước vào kỳ họp cuối cùng để kết thúc nhiệm kỳ làm việc. Có thể nhìn lại chính nhiệm kỳ này và đúc kết thêm một lần nữa từ những nhiệm kỳ trước của Quốc hội để thấy có rất nhiều điểm cần thay đổi, để cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới thật sự là một cuộc thực hành của dân chủ và tiến bộ.