Tag:

cái tôi

  • 22/12/2023
  • 1854 từ

TTCT - Trong suốt ít nhất 8.000 năm qua, những tấm gương đã phản chiếu chính lịch sử phát triển của loài người và góp phần xây dựng nhận thức hiện đại về "cái tôi".

TTCT - Bạn là tổng hòa của tất cả những mối quan hệ bạn có trong đời. Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, chúng ta có rất nhiều mối quan hệ, từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Ba chữ “mối quan hệ” được nghe nhắc đến nhiều phát chán ốm. Vậy trong vô vàn mối quan hệ ta đã, đang và sẽ có trong đời, mối quan hệ nào là quan trọng nhất?

TTCT - LTS: Tham gia Câu chuyện cuộc sống kỳ này là chuyện kể của một bà mẹ và một bạn trẻ 17 tuổi về những trải nghiệm để nhận chân “thế hệ tôi”.