Tag:

Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTCN - Khi diễn ra trận Điện Biên Phủ tôi mới 7 tuổi và sống tại Hà Nội tạm chiếm. Ý niệm về chiến tranh trong ký ức chỉ là cảnh bắt lính và một ông anh họ đến trốn lính trong nhà mình.