Công nghệ cho người cao tuổi

Các cụ đang “Sống vui, sống thọ cùng công nghệ”, nhưng “Phải làm sao khi người già say YouTube?”. Cùng tìm hiểu các “Idol hoa râm và nền kinh tế tóc bạc”, và xem vì sao theo khoa học cảm xúc, con người “Càng già càng đằm thắm”.