Làm việc tại nhà & giám sát từ xa

Từ khi xu hướng làm việc từ xa lên ngôi, danh sách mối bận tâm của các nhà quản lý bỗng có thêm một câu hỏi dai dẳng: nhân viên của mình thật sự dành bao nhiêu thời gian cho công việc khi ở nhà?