NẮNG NÓNG VÀ TÚI TIỀN

Biến đổi khí hậu đang gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan khắp nơi. Nhưng thay vì ngồi lại cùng nhau bàn cách ứng phó, vẫn có những nỗ lực đủ kiểu chống lại các biện pháp cứu nguy Trái đất. Vì sao lạ thế? Câu trả lời thật ra rất đơn giản: tất cả chỉ vì tiền.