Người trẻ và tiền

Suy nghĩ về chuyện chi tiêu và những mục tiêu tài chính cá nhân của Gen Z khác biệt thế nào với thế hệ cha anh?