Nhớ gì về thập kỷ 2010?

Có thể nói 2010 là thập kỷ của sự đứt gãy - những công nghệ, thành tựu khoa học mới xuất hiện, định nghĩa lại mọi mặt của cuộc sống và các lĩnh vực khác, từ y tế, kinh tế đến chính trị, môi trường. Chúng ta sẽ nhớ gì về 10 năm đã qua, tức thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21?