Tế bào gốc: tiềm năng, hy vọng và cường điệu

TTCT - Hơn 30 năm sau khi thế giới loan báo tìm ra tế bào gốc (TBG), Việt Nam mới bắt đầu những nghiên cứu đầu tiên. Đến nay, không dưới 10 nhóm nghiên cứu về TBG đang làm việc rải rác tại các bệnh viện và phòng thí nghiệm trong cả nước. Câu chuyện về bước đầu của công nghệ tế bào gốc ở Việt Nam.