Tag:

chuyên gia kinh tế

  • 01/07/2024
  • 1947 từ

TTCT - Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt những thử thách lớn lao, giới lãnh đạo chính trị có vẻ bắt đầu lắng nghe hơn những nhà kỹ trị.

  • 27/08/2023
  • 2324 từ

TTCT - Bốn thập kỷ qua, Trung Quốc kích thích kinh tế bằng cách đầu tư các nhà máy, nhà cao tầng và đường sá. Mô hình này tạo giai đoạn tăng trưởng thần kỳ, giúp họ thoát nghèo và biến nước này thành siêu cường về xuất khẩu toàn cầu.