GS.TS TRẦN NGỌC THƠ

Tác giả

Tổng số bài viết : 7 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Để hiểu được liệu tăng tỉ giá đôla/ đồng Việt Nam tác động như thế nào đến lạm phát phải bắt đầu từ cách tiếp cận khái niệm hiệu ứng truyền dẫn của tỉ giá vào lạm phát (Exchange Rate Pass Through).

Tiêu điểm

TTCT - Kết quả kiểm toán mới nhất (năm 2010) tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước (Kiểm toán Nhà nước vừa công bố) kết luận rằng một số tập đoàn và tổng công ty chưa phát huy tốt vai trò chủ đạo, đầu tàu của nền kinh tế, chưa tương xứng với những lợi thế và sự đầu tư của Nhà nước...

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Những chủ trương và chỉ đạo của Thủ tướng về chống lạm phát là khá toàn diện và nhận được sự đồng thuận của dư luận trong cũng như ngoài nước. Nhưng cái đáng nói là khâu triển khai thực hiện còn có quá nhiều bất cập. Chung qui lại cũng nằm ở cái tầm của các cơ quan tham mưu, đến mức mà tư duy chống lạm phát của ta có quá nhiều điểm tương đồng với tư duy chống kẹt xe.