Tag:

công nghệ sinh học

  • 24/10/2023
  • 1952 từ

TTCT - Di sản của cừu Dolly vẫn "sống" thông qua các kỹ thuật mới, và thay đổi quan điểm trong các tranh luận về đạo đức.

TTCT- Con người hiện đã có thể “đọc” và “chỉnh sửa” sự sống của mình từ khi các nhà khoa học tìm được cách đọc toàn bộ bộ gen của loài người và công nghệ chỉnh sửa ADN. “Giờ đây chúng ta có thể tiến thêm một bước - cải biến, thậm chí tạo ra cuộc đời mới...” - trang Futurism viết.