Tag:

Cúm gia cầm

TTCT - Mặc dù đến nay người ta vẫn chưa làm rõ các trường hợp lây nhiễm cúm A/H7N9 từ đâu, lây truyền như thế nào... nhưng trước tình hình diễn tiến phức tạp của bệnh này tại Trung Quốc, Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi thuộc Viện Chăn nuôi (Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội) được giám sát nghiêm ngặt hơn vì đây là nơi cung cấp con giống, vật nuôi của quốc gia.