Tag:

dọn dẹp vỉa hè

TTCT - Cần xây dựng một cơ chế đột phá, như có thể thành lập công ty quản lý và khai thác quỹ vỉa hè đô thị.

TTCT - Không ai gọi Paris, London, New York, Tokyo là thành phố nếu ở đó không có các hoạt động giao thương. Và giao thương trên hè phố là điều không thể tách rời mạch sống đô thị, dù thành phố có hiện đại đến đâu.

TTCT - Với dân số chính thức gần 15 triệu người, Bangkok (Thái Lan) giống một cách kỳ lạ với các đô thị lớn của Việt Nam về cả lịch sử phát triển lẫn những vấn đề phát sinh đi theo, trong đó có câu chuyện vỉa hè...

TTCT- Chuyện lập lại trật tự trên vỉa hè ở TP.HCM và Hà Nội đang thu hút rất nhiều dư luận. Các ý kiến trái chiều là đương nhiên, nhưng có vẻ số đông ủng hộ cách làm quyết liệt, hay phong cách “lãnh đạo máy ủi” từng thấy ở nhiều đô thị châu Á.