Tag:

gen

TTCT - Ta hạnh phúc khi đang trên đường tới một mục tiêu mà ta coi là ý nghĩa cuộc đời. Thực hiện được mục tiêu đó chưa hẳn quan trọng nhất để có hạnh phúc, mà theo lời Phật dạy thì đường đi chính là đích đến. Khi ta thiếu ý thức về cái gì làm ta hạnh phúc, ta sẽ không nghĩ ra được hướng đi tiếp.

TTCT - Cuộc đua tìm kiếm cấu trúc của ADN đầu những năm 1950 diễn ra ít nhất giữa bốn nhóm nghiên cứu tại các trường đại học nổi tiếng, đó là Linus Pauling ở Viện Công nghệ California, Maurice Wilkins và Rosalind Franklin ở Đại học King’s College London, James D. Watson cùng Francis Crick ở phòng thí nghiệm Cavendish, Đại học Cambridge.

TTCT - Ngày 25-4-1953, tạp chí Nature nổi tiếng của Anh công bố liền ba bài báo khoa học về cấu trúc của ADN (deoxyribonucleic acid) (1).

TTCT - Ta thường nghĩ mỗi con người là một cá thể độc lập, về mặt sinh học cá thể đó là tập hợp của 10.000 tỉ tế bào, bao gồm trong nó 23.000 gen chuyển tải các thông tin di truyền. Tuy nhiên, quan điểm này đang bị một số nhà sinh học đánh giá lại.

TTCT - Chiều cao đang trở thành một vấn đề thời sự y học. Một dự án “cải tạo giống nòi Việt Nam” bằng giải mã gen gần đây đã xem việc nâng cao chiều cao như là một mục tiêu quan trọng. Câu hỏi đặt ra là nếu khám phá gen có liên quan đến chiều cao, chúng ta có thể thật sự cải tạo giống nòi?