Tag:

giám đốc Bệnh viện

TTCT - Ủng hộ ý tưởng thuê CEO điều hành bệnh viện nhưng ông Giản Tư Trung - hiệu trưởng Trường doanh nhân PACE - cho rằng để hiện thực hóa ý tưởng này cần có lộ trình, chứ không thể làm ngay.