Tag:

Giáo hoàng

TTCT - Chuyến thăm Thái Lan của Giáo hoàng Francis (Phan-xi-cô) không chỉ là làm công việc mục tử với bầy chiên, mà còn là chuyến công du của người đứng đầu quốc gia Vatican. Thế cho nên sự xuất hiện và thông điệp của Giáo hoàng Francis cũng mang “sứ mệnh làm người” bên cạnh “sứ mệnh chủ chăn”. Tường thuật của TTCT từ Bangkok.

TTCT - Thứ bảy tuần trước, 16-12, Giáo hoàng Francis đã nói Giáng sinh giờ đang trở thành “con tin” của chủ nghĩa vật chất trong khi bỏ qua những ý nghĩa đức tin và tình thương, cũng như khiến nhiều người “ngoảnh mặt làm ngơ” trước nhu cầu của những người nghèo đói và đang thống khổ.