Tag:

làng quê

TTCT - Những cụm khói bao dung, nhưng chúng không bao giờ cho ta biết đâu là cuộc gặp cuối cùng.

TTCT - Thành phố lấn át nông thôn, nhà máy chiếm chỗ của rừng cây và đồng ruộng, con người cướp đoạt của thiên nhiên. Bao nhiêu giá trị đẹp đẽ đã bị tuyên án tử hình bởi cuộc đô thị hóa không biết bao giờ mới dừng lại?