Tag:

lật đổ chính quyền

  • 11/03/2024
  • 1903 từ

TTCT - Tình hình Myanmar 3 năm sau khi phe quân nhân lật đổ chính quyền dân sự được bầu lên từ cuộc tổng tuyển cử ngày 8-10-2020 vẫn rắc rối. Chiến sự vẫn dữ dội. Ai là ai trong đất nước này là một câu hỏi khó.

  • 18/11/2023
  • 2036 từ

TTCT - Một loạt vụ tấn công của các lực lượng vũ trang khác nhau đã gây tổn thất nặng nề cho quân đội Myanmar trong mấy tuần qua khi đất nước Đông Nam Á này chìm dần vào một cuộc nội chiến ngày càng mất kiểm soát.

  • 24/05/2023
  • 1932 từ

TTCT - 12 năm sau khi Hoa Kỳ dùng NATO làm công cụ để can thiệp vào nội bộ Libya và lật đổ chính quyền Gaddafi, giờ mọi chuyện đang nát như tương và nơi đó không có một ngày yên ổn bình thường.