Tag:

lợi ích nhóm

Tại sao một quy định như điều 60 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) được ví như tấm lưới đỡ cho người lao động khi về già lại bị chính người lao động phản đối, đến nỗi Chính phủ phải đề nghị Quốc hội sửa đổi? Tự chuyển hóa, lợi ích nhóm, suy thoái đạo đức lối sống... có phải là tội phạm hình sự không? Có nên sử dụng những thuật ngữ “lạ tai” như “vật quyền” hay không?