Tag:

Miền Tây

  • 03/02/2023
  • 767 từ

TTCT - Bạn biết mình đã làm rớt mất giọng nói. Bạn không hiểu lúc nào, bạn tự xóa mình trong tiếng quê mình...

TTCT - Ngày nay, trên vùng sông nước miền Tây dù đã có nhiều phương tiện đi lại hiện đại nhưng nhiều người vẫn chọn tàu chợ - tàu làm bằng gỗ có từ thế kỷ trước - để đi lại làm ăn như một thói quen dân dã.