Tag:

Mùa xuân Ả Rập

TTCT - Sau 10 năm của những biến cố Mùa xuân Ả Rập, nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm.

TTCT - Tăng trưởng yếu, bội chi ngân sách, đồng tiền mất giá, ngành du lịch hồi phục vất vả, thất nghiệp tăng cao... Đó là tình hình ba năm sau khởi đầu của “Mùa xuân Ả Rập” ở các nước Tunisia, Ai Cập, Libya và Syria. Phóng viên người Lebanon Bachir El Khoury - tác giả nhiều bài viết kinh tế và chính trị về Lebanon, Syria và vùng Trung Đông - đã phản ảnh thực tế ở các quốc gia này.

TTCT - Có gì khác biệt trong địa hạt tham nhũng thế giới năm 2011 so với các năm trước, nhất là khi năm 2011 sắp hết này được đánh dấu bởi cái gọi là “Mùa xuân Ả Rập”?