Tag:

Mùa xuân Ả Rập

  • 07/08/2023
  • 1373 từ

TTCT - Những cuộc đảo chính liên tiếp ở châu Phi Sahel mấy năm qua cho thấy quá trình độc lập thật sự của các quốc gia này vẫn chưa tới, và cả những tính toán địa chính trị phức tạp từ các cường quốc có truyền thống ảnh hưởng ở khu vực.

  • 04/07/2023
  • 2228 từ

TTCT - Hai vụ đắm tàu cách nhau 4 ngày và vài nghìn cây số cho thấy thế giới đã trở thành một nơi đáng buồn ra sao.

  • 24/05/2023
  • 1932 từ

TTCT - 12 năm sau khi Hoa Kỳ dùng NATO làm công cụ để can thiệp vào nội bộ Libya và lật đổ chính quyền Gaddafi, giờ mọi chuyện đang nát như tương và nơi đó không có một ngày yên ổn bình thường.

  • 07/05/2023
  • 1634 từ

TTCT - Xung đột đang nổ ra tại Sudan là kết quả của không chỉ tranh đoạt quyền lợi phe phái hiện tại. Mâu thuẫn ở vùng đất này cũng lâu đời như chính nó vậy.

TTCT - Sau 10 năm của những biến cố Mùa xuân Ả Rập, nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm.

TTCT - Tăng trưởng yếu, bội chi ngân sách, đồng tiền mất giá, ngành du lịch hồi phục vất vả, thất nghiệp tăng cao... Đó là tình hình ba năm sau khởi đầu của “Mùa xuân Ả Rập” ở các nước Tunisia, Ai Cập, Libya và Syria. Phóng viên người Lebanon Bachir El Khoury - tác giả nhiều bài viết kinh tế và chính trị về Lebanon, Syria và vùng Trung Đông - đã phản ảnh thực tế ở các quốc gia này.

TTCT - Có gì khác biệt trong địa hạt tham nhũng thế giới năm 2011 so với các năm trước, nhất là khi năm 2011 sắp hết này được đánh dấu bởi cái gọi là “Mùa xuân Ả Rập”?