Tag:

nhiệm kỳ

TTCT - "16 năm Angela Merkel là quá dài". Không có gì lạ, khi nhận định đó đến từ một đảng đối lập, nói qua miệng chính người có tham vọng chiếm ghế thủ tướng là bà Annalena Baerbock.

TTCT - Người dân cả nước đang chờ đợi “đội hình đẹp” của Quốc hội cùng các tân đại biểu sớm có những hành động cụ thể để hiện thực hóa những lời hứa của họ. Bởi một nhiệm kỳ mới đã thật sự bắt đầu trong một bối cảnh đầy thách thức...