Tag:

phát triển

TTCT - Muốn phát triển, trước hết cần an dân, dân an. Những câu chuyện như nữ sinh tự tử, trẻ em bỏ học đi biểu tình cùng cha mẹ, xử án lưu động, thức cả đêm chờ tiêm văcxin cho con... đều có chung một điểm: nỗi sợ hãi và thiếu niềm tin.