Tag:

Pokémon

TTCT - 2021 là năm ồn ào của những NFT cùng metaverse, nhưng nó cũng là thời điểm bắt đầu một làn sóng hoài niệm số (digital nostalgia), mong mỏi tìm về và phục dựng những tinh túy và bản sắc của một mạng Internet đã-từng.

TTCT- Pokémon như một biểu trưng cho nền kinh tế hiện đại đang gây hại cho nhân loại như thế nào - một bài trên tờ Vox mô tả một cách độc đáo.Cơn sốt trò chơi Pokémon Go có lẽ đã đến tai mọi người bởi báo chí, nhất là báo chí Mỹ khai thác cơn sốt này ở đủ mọi góc cạnh. Thế nhưng so sánh Pokémon như một biểu trưng cho nền kinh tế hiện đại đang gây hại cho nhân loại như thế nào thì bài trên tờ Vox là độc nhất.