Tag:

rác

TTCT - "Cùng với quá trình biến đổi khí hậu, nhiệt độ trung bình ở đây đã tăng, biên độ nhiệt cũng giãn ra. Bạn nghĩ xem, nếu nhà kính lan rộng nữa, cùng những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, Đà Lạt sẽ còn mất gì? Mất mát về khí hậu và cảnh quan đồng nghĩa với suy thoái ngành du lịch và phát sinh nhiều vấn đề xã hội" - Tiến sĩ LeeHyun Suk - Viện Tài nguyên sinh học quốc gia Hàn Quốc (NIBR) nói với TTCT về câu chuyện nhà kính của Đà Lạt.

TTCT - Trên tất cả, Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu là hi vọng lớn nhất để bảo vệ đại dương và các nguồn lực của nó. Nhưng thật đáng tiếc vì chỉ có một điều khoản liên quan tới đại dương trong thỏa thuận này.

TTCT - Đầu năm nói chuyện rác không được thơm tho lắm nhưng cần phải bàn bởi sau những ngày vui, sau những lễ hội rình rang là gánh nặng... rác.