ĐỖ HOÀNG CHINH ĐỨC

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Bỗng dưng muốn... đi xem kịch. Vậy là mua vé rồng rắn cả nhà đi xem. Lại gọi điện rủ bạn: “Đi xem kịch đi”. Bạn hỏi: “Nhưng không có giấy mời à?”. Tôi làm bộ: “Sao lúc nào cũng nghĩ đến giấy mời thế. Chỉ có vài chục ngàn sao không mua mà xem. Phải biết ngượng chứ!”.