Tag:

rạp phim

TTCT - Các rạp chiếu hậu COVID, dù đã đông trở lại cũng khó có thể nhộn nhịp như xưa vì thói quen đi xi nê đã bị thay bằng nằm nhà coi trực tuyến, khiến giới làm phim "truyền thống" vất vả tìm cách kéo khán giả trở lại rạp.

TTCT - Công nghệ dành cho nghệ thuật thứ bảy đã phát triển đến mức mà giờ đây đến rạp chiếu phim sẽ không chỉ còn là nghe và nhìn nữa...