Tag:

sổ hộ khẩu

TTCT - Ngay trước đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc, vấn đề hộ khẩu lại nhận được sự quan tâm của người dân khi Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia (NDCR) ban hành phương án cải cách sâu rộng chế độ hộ tịch.

TTCT - Cuốn sổ hộ khẩu hiện đang gây hoang mang, lúng túng, khó hiểu ở nhiều người dân: bỏ - chưa bỏ, thu hồi - chưa thu hồi, hết sử dụng - vẫn còn giá trị đến cuối năm 2022…