DINHTHANG

Tác giả

Tổng số bài viết : 12 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Bạn đọc thân mến,Trong nhiều lá thư bạn đọc mà chúng tôi nhận được gần đây, đặc biệt là sau khi chúng tôi thông báo về việc tăng giá, nhiều bạn đọc đã chia sẻ sự quan tâm và ủng hộ sâu sắc đối với Tuổi Trẻ Cuối Tuần.

TTCT - Là một kiến trúc sư nhưng Đinh Trường Giang lại được những người say mê origami khắp thế giới biết đến như bậc thầy về nghệ thuật này. Anh vừa là khách mời danh dự tại cuộc gặp gỡ quốc tế về origami tại Toulouse (Pháp).

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCN - Những gì mà chúng ta đạt được vào ngày 30-4 tại Sài Gòn đã cho thấy tư tưởng quân sự, tư tưởng chiến tranh của Đảng Cộng sản VN chứa tính nhân văn rất cao. Cứ nhìn TP Sài Gòn sau 30 giải phóng, chúng ta sẽ thấy nếu trên cơ sở đổ nát, cầu đường bị phá sập, hạ tầng không được duy trì... thì kể cả với 30 năm dốc toàn lực, sự phục hồi cũng đầy rẫy khó khăn chứ không nói phát triển như hiện nay.

Thư giãn

TTCN - Hai bà tâm sự với nhau ngoài công viên. - Chắc chị không hiểu sự cô đơn đáng sợ như thế nào đâu. - Sao lại không? Tôi cũng có chồng từ mấy năm nay rồi còn gì?! Diệu Lý (st)

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCN - Từ ngày 5 đến 12-1-2004, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX) họp Hội nghị lần thứ 9, ra nghị quyết về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần IX của Đảng. TTCN trích phần III đề cập đến các chủ trương, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế và xây dựng Đảng