HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 9 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tạp bút

TTCT - Khi bước chân ta lẫm chẫm tập đi trên nền nhà, ta đâu biết rằng có ngày mình sẽ đi xa khỏi căn nhà thơ ấu. Sống xa nhà là một kinh nghiệm quý giá của con người.

TTCT - Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ có hai người anh là nhà văn nổi tiếng. Anh cả Phạm Văn Ký viết văn, làm báo trước khi sang Paris du học, trở thành một tác gia của văn học Pháp ngữ, được giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp.

TTCT - LTS: Từ ngày 4-9, bạn bè và đồng nghiệp của nhà văn Nguyên Ngọc ở Pleiku, Hội An rồi Hà Nội sẽ lần lượt tổ chức sinh nhật 80 của nhà văn (5-9). Như một lời chúc mừng nhà văn ở tuổi bát thập, TTCT giới thiệu bài viết của giáo sư Huỳnh Như Phương.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Có lẽ chưa bao giờ việc dạy văn ở đại học đứng trước một tình thế đặc biệt như hiện nay: nguồn tài liệu và các phương tiện giảng dạy ngày càng phong phú, những mối giao lưu quốc tế đa dạng, thông tin văn học tiếp cận nhanh chóng, quan niệm văn học tương đối cởi mở; trong khi đó vị thế của môn học này lại suy giảm dưới mắt nhìn xã hội và niềm say mê cũng như sự chuyên tâm của thầy và trò, xét tổng quát, đều có chiều hướng sa sút.

Truyện ngắn

TTCN - Ba đứa không có số ký danh lẽo đẽo theo tôi tự tìm chỗ ngồi. Thằng Sơn cắm cúi làm bài. “Chuyên gia phao” Phong loay hoay phù phép. Hắn lôi trong người cuộn tài liệu môn văn thu nhỏ nhưng giám thị không thấy.